Privātuma politika

I KOPĒJAIS NOLIKUMS

1. Privātuma politika reglamentē internetveikala www.sidonas.lv un pircēja galveno personas datu ievākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus un kārtību.

2. Personas datu apstrādātājs (turpmāk tekstā – Administrators) ir UAB „Sidonas ir Ko“, uzņēmuma kods 180886050, reģistrētā atrašanās vietas adrese ir Kęstučio g. 20-1, LT-87120 Telšiai.

3. Klienta personas datu ievākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī privātuma politika, Kopējais Eiropas Savienības datu aizsardzības Reglaments (ES) 2016/679.

4. www.sidonas.lv balstās uz šiem galvenajiem personas datu apstrādes pricipiem:

4.1. Personas dati tiek ievākti definētiem un likumīgiem nolūkiem.

4.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi.

4.3. Personas dati tiek regulāri atjaunoti.

4.4. Personas dari tiek uzglabāti ne ilgāk, kā to pieprasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

4.5. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

4.6. Visa informācija par apstrādājamiem personas datiem ir konfidenciāla.
5. Norādot savus personas datus e-veikalā, Jūs piekrītat, ka www.sidonas.lv tos pārvaldīs un apstrādās šajā privātuma politikā un tiesību aktos paredzētajiem nolūkiem, līdzekļiem un noteiktajā kārtībā. E-veikala apmeklētājiem katram datu apstrādes mērķim tiek piešķirta piekrišana opt-in veidā.

6. Administrators, apzinādamies Klienta privātuma nodrošināšanas nozīmi, sargā ne tikai interneta lietotājus, kuri apmeklē internetveikalu, bet arī klientus, kuri arī ar citu kanālu starpniecību ir piekrituši iesniegt Administratoram savus Personas datus, t.i.,

6.1. Administratora interneta vietnē, kas atrodas mājaslapā www.facebook.com un citās interneta lapās, kas apzīmētas ar „Facebook“ zīmi (ieskaitot apakšdomēnus, starptautiskās versijas, pārvaldītājus un mobilās versijas), kuru darbības noteikumi balstīti uz reglamentos noteiktajiem nolikumiem, pirmkārt, ar https://www.facebook.com/legal/terms, kas tiek sniegtas atbilstoši caur Facebook Inc. vai Facebook Ireland Limited (turpmāk tekstā – Sociālais tīkls Facebook), tāpat arī caur programmām, kas ļauj Administratoram sociālajā tīklā Facebook rīkot reklāmas kampaņas, tajā skaitā arī konkursus un mobilo aplikāciju.

II DATU IEVĀKŠANAS MĒRĶIS UN APMĒRI, KĀ ARĪ DATU SAŅĒMĒJI

7. Administratoram ir tiesības apstrādāt šos Klientu Personas datus:

7.1. Klientu, kuri izmanto internetveikala pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai pievienojas caur internetu vai mobilo aplikāciju, norādītais:

7.1.1. vārds un uzvārds;

7.1.2. unikālais lietotāja ID;

7.1.3. e-pasta adrese;

7.1.4. kontakttālrunis;

7.1.5. piegādes adrese (ielas, mājas, dzīvokļa numurs, pasta kods, pilsēta, valsts), dzīvesvietas/darbavietas/uzturēšanās vietas adrese (ja tā atšķiras no piegādes adreses), bankas norēķinu konta numurs, preču grozs;

7.1.6. tāda demogrāfiskā informācija kā pasta kods;

7.1.7. dzimšanas datums.

8. Katru reizi Administratora apstrādājamo datu mērķis, apjoms un saņēmēji tiek noteikti saskaņā ar Klienta doto piekrišanu vai likumiem, un tiek saskaņoti ar Klienta darbībām, kas veiktas internetveikalā vai citos kanālos, kur notikusi komunikācija ar Klientu. Piemēram, ja Klients Pasūtījuma iesniegšanas laikā izvēlas, ka saņems preci pats, nevis ar kurjera starpniecību, tad viņa Personas dati tiks apstrādāti, cenšoties izveidot un īstenot Pārdošanas līgumu, taču netiks nodoti šoferim, kurš piegādā sūtījumus saskaņā ar Administratora norādījumiem.

9. Klienta personas dati apstrādājami šo mērķu īstenošanai:

9.1.1. Preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai (apstrādes pamats – pakalpojumu sniegšanas līgums – SADAĻA, kuru izveidojat, piereģistrējoties interneta mājaslapā);

9.1.2. tirgus izpētes nolūkos (apstrādes pamats – klienta piekrišana);

9.1.3. Jūsu preču pasūtījumu apstrādei;

9.1.4. finanšu dokumentu izrakstīšanai (piem., faktūrrēķiniem);

9.1.5. ar preču piegādi vai izsniegšanu saistītu problēmu risināšanai;

9.1.6. citu līguma pienākumu izpildei;

9.1.7. Klienta Personas datu apstrādāšana citiem mērķiem iespējama tikai ar Klienta patstāvīgi dotu atļauju, spēkā esošiem likumiem un/vai likumīgu interešu pamatu.

10. Iespējamie Klientu Personas datu saņēmēji (apstrādātāji):

10.1. Ja Klients internetveikalā ir izvēlējies piegādi pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, tad Administrators sniedz atbilstošus būtiskos Klienta Personas datus izvēlētajam pārvadātājam vai starpniekam, kurš sūtījumu piegādās saskaņā ar Administratora norādījumiem;

10.2. Ja Klients internetveikalā izvēlas elektronisko norēķināšanās veidu vai norēķināšanos ar bankas karti, tad Klienta personas dati tiek iesniegti izvēlētajam subjektam, kurš apkalpo šo maksājumu izpildi internetveikalā;

10.3.Klients, aizpildot datu sadaļu programmā, kura ļauj Administratoram Sociālajā tīklā Facebook rīkot reklāmas kampaņas/konkursus, katru reizi nodod Administratoram formā norādītos Personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi ziņu jaunumu saņemšanai, e-pasta adresi, telefona numuru, apģērbu izmēru.

11. Internetveikalā veiktās izvēles, citi Klienta patstāvīgi iesniegtie personas dati. Tādu Klientu gadījumā, kuri nav lietotāji, Administrators var papildus iegūt Klienta uzņēmuma nosaukumu un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru;

12. Par Klienta personas datu apstrādes tiesisko pamatu tiek uzskatīta nepieciešamība īstenot viņa sastādīto līgumu vai pēc viņa lūguma veikt darbības, pirms šāds līgums tiek izveidots. Par datu apstrādes pamatu savu produktu vai Administratora pakalpojumu tiešās tirgus izpētes gadījumos tiek uzskatīta Administratora likumīgi pamatotā mērķa īstenošana (saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumiem par likumīgi pamatotiem mērķiem tiek uzskatīti it īpaši savu produktu vai Administratora pakalpojumu tiešā tirgus izpēte).

III TIESĪBAS KONTROLĒT, IEPAZĪTIES AR SAVIEM DATIEM UN TOS LABOT

13. Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem, kā arī ar informāciju, kādā veidā tie tiek apstrādāti, viņam ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu vai apturēt, izņemot uzglabāšanu, savu personas datu apstrādes darbības, kad dati tiek apstrādāti, neievērojot Likumu nolikumus, kā arī ir tiesības nepiekrist, lai viņa personas dati tiktu apstrādāti (piemēram, tirgus izpētes mērķiem).

14. Pirms vēršanās par savu tiesību īstenošanu, datu subjektam ir jāapliecina sava identitāte, piemēram, kopā ar prasību iesniedzot arī personu apliecinoša dokumenta kopiju. Klienta tiesības tiks īstenotas tikai tādā gadījumā, ja Klients pierādīs, ka viņš ir tas datu subjekts, kurš ir tiesīgs vērsties par to īstenošanu.

15. Klientam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju, rakstot e-pastu uz palidziba@sidonas.lv vai zvanot uz numuru +371 635 88755.

IV KOMERCINFORMĀCIJA

16. Administratoram ir tehniskas iespējas komunicēt ar Klientu attālinātā veidā (piemēram, sūtot e-pastus).

17. Komercinformācija, kas saistīta ar Administratora veicamo komercdarbību vai subjektiem, ar kuriem Administrators sadarbojas, var tikt nodota tikai tad, ja Klients ir īpaši izteicis šādu vēlmi.

18. Ja Klients ir devis piekrišanu, tad Personas dati var tikt izmantoti arī to produktu vai pakalpojumu, kas pieder subjektiem, ar kuriem Administrators sadarbojas, tirgus izpētes mērķiem.

V SĪKDATNES (angļu val. COOKIES)

19. Internetveikala mājaslapā tiek izmantota tehnoloģija, kura aizsargā un kurai ir piekļuve informācijai, kas atrodas Klienta datorā vai citā ierīcē, kas pieslēgta tīklam (it īpaši izmantojot sīkdatnes), un kuras mērķis ir Klientam nodrošināt maksimāli ērtu internetveikala izmantošanu, ieskaitot statistikas mērķus un sniedzamās reklāmas, satura, tai skaitā arī Administratora sadarbības partneru un reklāmas sniegšanu, to pielāgošanu Klienta interesēm. Klientam apmeklējot internetveikala mājaslapu vai izmantojot mobilo aplikāciju, automātiski var tikt ievākta informācija un dati par šo apmeklējumu, ieskaitot informāciju par interneta lapu, no kuras Klients tika pārcelts uz internetveikala lapu, domēna nosaukumu, pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmas veidu, IP adresi un citu http protokolu nododamo informāciju. Administratoram ir tiesības apstrādāt ekspluatācijas datus vai informāciju par iekārtas, no kuras Klientas saņem piekļuvi internetveikala lapai, atrašanās vietu.

20. Internetveikala mājaslapā izmantojamo sīkdatņu mērķis, pirmkārt, ir pielāgot interneta mājaslapas saturu atbilstoši lietotāja vēlmēm, kā arī palielināt interneta mājaslapas satura noderīgumu un personalizēšanu.

VEIDS

APRAKSTS

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Obligāti

Obligāti tāpēc, lai mājaslapa pienācīgi darbotos, kā arī ļautu atbilstoši reaģēt uz Klienta veiktajām darbībām.

Funkcionālie

Saglabā klienta vajadzības

Ārējie

Izmantojami iekšējiem mērķiem:

ļauj pilnveidot mājaslapas darbu, balstoties uz tajā veiktajām Klientu darbībām.

21. Internetveikala mājaslapā izmantotās sīkdatnes nav katīgas ne Klientam, ne Klienta izmantotajam datoram/gala ierīcei, tādēļ neiesakām savā pārlūkprogrammā izslēgt to saņemšanu. Internetveikala mājaslapā izmantojamas divu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes, kuras tiek uzglabātas Klienta datorā vai mobilajā ierīcē, kamēr Klients nav atvienojies no interneta lapas vai izslēdzis programmas pieprasījumu (interneta pārlūkprogrammu), un patstāvīgās sīkdatnes, kuras tiek saglabātas Klienta ierīcē līdz sīkdatņu parametros norādītajam laikam vai arī tik ilgi, kamēr tie manuāli tiek izdzēsti no pārlūkprogrammas.

22. Internetveikala mājaslapā atrodamās sīkdatnes:

Google Analytics sīkdatnes

_gat / _ga / _gid – šīs sīkdatnes ievāc anonīmu informāciju par mājaslapas apmeklētājiem. Tas palīdz pilnveidot lapas saturu. (ga – 2 gadi; gid – 24 stundas; gat – 1 minūte)

Mailerlite sīkdatnes

mailerlite:webform:shown – izmantojamas, lai noteiktu,vai lapas apmeklētājs redzēja izlecošo logu (angļu val. „popup“) vai nē.

__cfduid – izmantojama, lai identificētu atsevišķus klientus zem kopīgas IP adreses un piemērotu drošības uzstādījumus saskaņā ar klienta prasībām.

Hotjar sīkdatnes

_hjIncludedInSample – noteiktas, lai ļautu Hotjar uzzināt, vai lietotājs ir iekļauts izmēģinājuma objektā, kurš ir izmantojams, lai saģenerētu piltuvītes.

Piekrišanas banera sīkdatnes

__hssc – aizsargā seansus. Izmantojamas, lai noteiktu, vai ir jāpalielina seansa numuru un laika zīmes __hssc sīkdatnē. (30 min)

__hssrc – kad HubSpot nomaina seansa sīkdatni, tad šī sīkdatne arī ir noteikta. Noteikts 1 un izmantojams, lai noteiktu, vai apmeklētājs ir pārslogojis mājaslapu. Ja šī sīkdatne neeksistē, tad tiek uzskatīts, ka tas ir jauns seanss.

__hstc – galvenā sīkdatne apmeklētāju novērošanai. Tā sastāv no domēna, utk, pirmā, pašreizējā un pēdējā apmeklējuma laika zīmēm un seansa numura. (2 gadi)

hubspotutk – izmantojama, lai spētu novērot apmeklētāju identitāti. (10 gadi)

Facebook novērošanas sīkdatnes

datr – mājaslapas drošība un viengabalainība. Izmanto pārlūkprogrammas ID. (2 gadi)

fr – paredzēta reklāmām. Izmanto šifrētu Facebook un pārlūkprogrammas ID. (3 mēneši)

Citas sīkdatnes

TawkConnectionTime / __tawkuuid – trešās puses sīkdatne, kura atceras jūs, lai varētu sasaistīt sarunas un sniegt labākus pakalpojumus.

Intercom-id-[xxx] – izmantojams kā seanss, lai lietotāji varētu turpināt sarunu, kamēr pārlūko mājaslapu.

PHPSESSID – aizsargā lietotāja informāciju.

Prestashop-[xxx] – paredzēta Prestashop cookie, kura aizsargā datus, kas saistīti ar mājaslapu.

IDE – šī sīkdatne ir izmantojama reklāmas sludinājumu novirzīšanai, optimizēšanai, atskaišu sniegšanai un sludinājumu piešķiršanai. (2 mēneši)

cookie_accepted – uzrodas, kad lietotājs piekrīt mājaslapā izmantojamajām sīkdatnēm. (1 gads)

22.1. Pop, up’u.

22.2. Vairāk informācijas par sīkdatnēm, izmantojamām „Google Analytics“ – interneta līdzekļiem, kuras internetveikals izmanto interneta mājaslapas statistikas analīzes veikšanai (ieskaitot arī demogrāfiskās un interešu datu atskaites), atradīsiet Google Analytics Privātuma politikā [t8].

23. Klients drīkst mainīt veidu, kādā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, ieskaitot iespēju bloķēt vai izdzēst tās sīkdatnes, kuras nāk no internetveikala vai no mobilās aplikācijas. Ja vēlaties to izdarīt, tad vajag tikai nomainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Sīkdatņu novirzīšanas veids ir atkarīgs no izmantojamās interneta pārlūkprogrammas versijas. Informāciju par to, kā novirzīt sīkdatnes, iespējams atrast interneta pārlūkprogrammas sadaļā „Palīdzība“.

24. Informāciju par to, kā pārvaldīt sīkdatnes mobilajā telefonā vai citā mobilajā ierīcē, var atrast konkrētā mobilā telefona vai mobilās ierīces lietošanas instrukcijā/rokasgrāmatā.

25. Vēlamies atgādināt, ka sīkdatņu noteiktie ierobežojumi izmantošanas ierīcē neļauj vai ievērojami traucē pilnvērtīgi izmantot internetveikala mājaslapu, jo, piemēram, nenodrošina iespēju uzturēt pieslēgšanās sesiju.

VI KOMUNIKĀCIJA AR ADMINISTRATORU

26. Klientam ir iespēja jebkurā laikā sazināties ar Administratoru, nosūtot rakstisku ziņojumu vai e-pastu uz Administratora e-pasta adresi vai adresēm, kas norādītas šīs Politikas ievaddaļā. Iespējams sazināties arī pa telefonu, piezvanot uz numuru, kas norādīts šīs Politikas ievaddaļā, kā arī pastāv iespēja vērsties pie Administratora caur Sociālo tīklu Facebook.


27. Statistikas mērķiem Administrators glabā saraksti ar Klientu, tāpat arī tiecoties pēc iespējas ātrāk un operatīvāk atbildēt uz klienta jautājumiem. Tiek saglabātas arī sarakstes, kas saistītas ar sūdzību risinājumiem un iespējamo risinājumu par norādītajā Sadaļā esošo administratīvo līdzekļu piemērošanu. Šādā veidā iegūtās adreses un dati netiks izmantoti saziņai ar Klientu citiem mērķiem, kā tikai pieprasījuma īstenošanai.

28.Ja Klients komunicē ar Pārdevēju, vēlēdamies veikt konkrētas darbības (piemēram, iesniegt sūdzību) un aizpildīdams atbilstošo formu, tad Administrators var atkārtoti vērsties pie Klienta par datu nodošanu, ieskaitot personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi u.tml.), vēloties apstiprināt Klienta identitāti šī jautājuma atrisināšanai. Tas tiek piemērots datiem, ieskaitot personas datus, kurus Klients agrāk ir nodevis datu apstrādei un piekritis tai. Šādus datus iesniegt nav obligāti, taču tas var būt obligāti, vēloties veikt Klienta pieprasītās darbības vai iegūt viņam vēlamo informāciju.

VII PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

29. Administrators izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas paredzēti apstrādājamo Personas datu aizsardzības nodrošināšanai, atbilstoši draudu līmenim un aizsargājamo datu kategorijai, bet jo īpaši aizsargā datus no nelikumīgas piekļūšanas tiem un nelikumīgas to iegūšanas, apstrādes, tādējādi pārkāpjot spēkā esošos likumus, kā arī aizsargā no to maiņas, zaudēšanas, bojāšanas vai iznīcināšanas.

30. Administrators attiecīgi piemēro šos tehniskos līdzekļus, kas paredzēti, lai nepieļautu nelikumīgu personas datu nodošanu elektroniskā veidā, to iegādi vai modificēšanu.

31. Piekļūt savai sadaļai iespējams tikai ar savu individuālo pieslēgšanās vārdu un paroli.

32. Savas personīgās informācijas ievākšanu Jūs varat aizliegt šādos veidos:

32.1. Ja nevēlaties, lai Jūsu personas dati tiktu apstrādāti Tiešās tirgus izpētes mērķiem, tad pieslēdzieties interneta mājaslapai www.sidonas.lv, izvēlieties pogu „Privātuma politika“, kuru nospiežot jāatver vidējā daļas „Mana sadaļa“ lapa. Mājaslapas apmeklētāji var patstāvīgi atzīmēt vēlamās atļaujas un saglabāt savu informāciju. Tāpat arī visos gadījumos varat rakstīt mums e-pasta vēstuli uz adresi palidziba@sidonas.lv vai zvanīt uz kopējo klientu apkalpošanas telefona numuru +371 635 88755 un norādīt, ka nevēlaties saņemt e-pasta vēstules un/vai SMS ziņas. E-pasta vēstuļu un/vai SMS ziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja tiek skaidri nosauktas e-pasta adreses un/vai telefona numuri [t9].

33. Mēs nepārdosim, neizplatīsim vai nenodosim Jūsu personīgo informāciju trešajām personām, izņemot gadījumus, ja būsim saņēmuši Jūsu atļauju sniegt šādu informāciju vai arī tā būs likumīgi pamatota procedūra. Pēc Jūsu vēlmes mēs varam izmantot Jūsu informāciju, lai nosūtītu trešo pušu informatīvos reklāmas paziņojumus.

34. Ja uzskatāt, ka informācija, kuru mēs par Jums krājam, ir neprecīza vai nepilnīga, lūdzam mūs par to informēt pēc iespējas ātrāk un mēs to izlabosim vai papildināsim.

VIII BEIGU NOLIKUMS

35. Internetveikalam var būt norādes uz citām mājaslapām. Administrators mudina iepazīties ar šo interneta mājaslapu, kuras tika apmeklētas caur šīm norādēm, privātuma politiku.

36. Administrators patura sev tiesības nākotnē mainīt Politikas nolikumu – šādju vajadzību var radīt svarīgi iemesli:

36.1. funkcionalitātes vai elektronisko pakalpojumu attīstība, kas balstīta uz interneta tehnoloģiju attīstību, ieskaitot jaunu tehnoloģiju vai tehnisko risinājumu, kas varētu ietekmēt Politikas nolikumu, izmantošanu/ieviešanu.

37. Šī Politikas versija ir spēkā no 2018. gada 31. jūlija.